Adem

De adem is tijdens het spreken zeer belangrijk, maar ook in andere situaties is de adem van essentieel belang. Wanneer ademen niet goed verloopt, kunnen allerlei klachten ontstaan, zoals hyperventilatie, duizeligheid, vermoeidheid. Met ademtherapie wordt er gewerkt aan bewustwording van de ademhaling en het leren omgaan met spanningen die te maken hebben met het ademen en ademtekort. Er wordt met behulp van oefeningen, bewustwording en theoretische kennis gewerkt om zo goed mogelijk grip te krijgen op de adem.

Meditatie door de zee