Extra informatie

Voor de meeste zorgverzekeraars geldt momenteel dat logopedie direct toegankelijk is.Vanwege de aard van de klachten die wij behandelen zijn wij genoodzaakt om in (vrijwel) alle gevallen een verwijzing te vragen van een huisarts of een KNO-arts.

Wanneer je jezelf of je kind aanmeldt voor logopedie, zal gevraagd worden wat de klacht is. Zolang er geen wachtlijst is kan er meteen een afspraak gemaakt worden voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek.


registreren

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak bespreken we je klachten, de (on)mogelijkheden van je stem of adem, en praten we over een mogelijk behandeltraject. Daarnaast zullen we je spreek- en zangstem beoordelen, om zo goed mogelijk in te schatten wat we gaan doen in de behandeling. Ook onderzoeken we de spierspanning van de spieren in het hoofd- halsgebied

Bij de eerste afspraak graag meenemen:

– Verwijsbrief
– Pasje van je zorgverzekering
– Geldig legitimatiebewijs


Identificatieplicht

Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in onze praktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen je dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.


De behandeling

Een behandeling duurt standaard een half uur. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met je besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Afmelding

Een gemaakte afspraak moet ten minste 24 uur van tevoren geannuleerd worden, anders moeten de kosten van het geplande consult alsnog in rekening worden gebracht.


Klachten

Wij hopen natuurlijk dat onze begeleiding en hulp aan je wensen voldoet. Heb je klachten over het onderzoek en/of de therapie dan vinden we het fijn dat je dat eerst met de behandelend therapeut bespreekt. Als je therapeut niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kun je je richten tot de praktijkhouder, Cindy Maes.

Kom je er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het  Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet  Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Stemzorg volgt deze klachtenregeling.


problemen met de ademhaling

De tarieven en vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraar. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de basisverzekering zit logopedie in het basispakket; zowel voor kinderen als voor volwassenen.

We hebben geen contracten met de zorgverzekeraars
De vergoeding die je krijgt is per zorgverzekering verschillend en afhankelijk van het soort polis dat je hebt. Bij een restitutiepolis krijg je 100% vergoedBij een naturapolis krijg je 50-80% vergoed.
In beide gevallen gaan de kosten eerst van het eigen risico af, in 2022 is dat €385,-.

Ook bij gecontracteerde logopedisten zul je de eerste consulten moeten betalen vanuit je eigen risico

Behandeling van 30 minuten € 45,00

Behandeling van 60 minuten € 90,00